Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallituksen otto-oikeus ja päätöksistä tiedottaminen

 

Kh 16.08.2021 § 139 

143/00.02.01/2021

 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Kuntalain 92 §: mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa (14 vrk), jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

 

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
  3. kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Jos kunnanhallitus on ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

Hallintosäännössä määrätään muiden toimielimien ja niiden puheenjohtajien osalta otto-oikeuden käyttämisestä ja otto-oikeus on rajattu ainoastaan kunnanhallitukselle.

 

Hallintosäännön 35 § mukaan:

"Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi lautakunnan tai johtokunnan toimialaan kuuluvissa asioissa toimielimen puheenjohtaja."

 

Hallintosäännön 36 § mukaan:

"Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen, kunnanhallituksen jaoston sekä lautakunnan alaisen viranomaisen ja lautakunnan jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

 

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä toimialan lautakunnan tai johtokunnan puheenjohtajalle.

 

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi."

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus 1. Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen sekä muiden, jotka voivat päättää asian ottamisesta kunnanhallituksen päätettäväksi, katsotaan saaneen tiedon toimielimien päätöksistä, kun ne on julkaistu kunnan kotisivuilla osoitteessa www.rautjarvi.fi.
2. Viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan katsotaan saaneen tieto, kun päätös on julkaistu kunnan kotisivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä asianomaisen lautakunnan ja johtokuntien puheenjohtajalle tieto viranhaltijapäätöksestä tulee lähettää sähköpostilla neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta.
3. Asukasvalintapäätöksiin ei kunnanhallitus käytä otto-oikeuttaan, eikä niitä tarvitse saattaa kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle tai kunnanjohtajalle tiedoksi.
4. Henkilöstöpäätöksistä tulee ilmoittaa ainoastaan valintapäätökset yli 6 kk kestäviin palvelussuhteisiin sekä lomautuspäätökset kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.
5. Toimialajohtajat velvoitetaan seuramaan alaistensa esimiesten henkilöstöpäätöksiä ja poikkeavuustilanteissa ilmoittamaan havainnostaan kunnanjohtajalle tai kunnanhallituksen puheenjohtajalle kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämistä varten.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa