Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Rautjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen valtuustokaudelle 2021 - 2025

 

Kh 16.08.2021 § 145 

149/00.01.01/2021

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen, p. 040 7002941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi.

 

Kuntalain (419/2015) mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto (tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä), vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä kyseisten asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vaikuttamistoimielimet voivat olla useamman kunnan yhteisiä.

 

Edellisellä valtuustokaudella Rautjärven kunnalla oli oma vanhusneuvosto, jonka jäseninä oli 6 (3 varsinaista + 3 vara) vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen nimeämää, kolme toimialojen edustajaa sekä yksi Eksoten lähi- ja alueellisten palvelujen edustaja.

 

Imatran kaupungin vammaisneuvosto toimi yhteistoimintasopimuksen perusteella sekä Rautjärven että Ruokolahden vammaisneuvostona. Rautjärven kunnalla oli vammaisneuvostossa kaksi edustajaa.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistämistä valtuustokaudelle 2021 - 2025 alettiin suunnitella alkuvuodesta 2021. Yhdistämisen taustalla oli se, että Imatralla toimiva Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yhteinen vammaisneuvosto koettiin etäiseksi ja sen antaman vammaisnäkemys vähäiseksi Rautjärven kunnan kannalta. Vammaisneuvoston toiminnan järjestäminen kunnan omana toimintana toivotaaan tuovan aktiivisuutta ja paikallisuutta kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistyöhön.

 

Vammaisneuvostoa ei ole tarkoituksenmukaista järjestää omana vaikuttamistoimielimenä, koska vammaisjärjestöjen edustus kunnassa on varsin vähäistä. Yhdistämällä vanhus- ja vammaisneuvot on mahdollista saada aktiviivinen sekä toimiva järjestöjen yhteistyötä tukeva toimielin.

 

Rautjärven kunnan vanhusneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 10.2.2021 mahdollista vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistämistä. Vanhusneuvosto kokee hyvänä vammaisneuvoston siirtämisen takaisin omaan kuntaa ja kokousessa päätettiin kannattaa neuvostojen yhdistämistä seuraavalla valtuustokaudella.

 

Imatran seudun vammaisneuvoston Rautjärven kunnan edustajia kuultiin  myös em. asiassa ja he kokivat vammaisneuvoston siirtämisen oman kunnan toiminnaksi hyvänä sekä yhdistämisen vanhusneuvoston kanssa mahdolliseksi, mikäli vammaisjärjestöjen riittävä edustus vaikuttamistoimielimessä huomioidaan.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa ohjaa toimintasääntö. Vanhus- ja vammaisneuvoston muutetussa toimintasäännössä on huomioitu nyt yhdistetyn vaikuttamistoimielimen vaikutukset ja tasapuolisuus.

 

Vanhus- ja eläkeläisjärjestöiltä sekä vammaisjärjestöiltä on pyydetty  esityksyhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Lisäksi neuvostoon on pyydetty edustajat Ruokolahden seurakunnalta sekä Eksotelta. Nimeäminen tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää että,
1. Rautjärven kuntaan perustetaan yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto valtuustokaudelle 2021 - 2025.
2. Yhteistyösopimus Imatran vammaisneuvoston kanssa päätetään.
3. Liitteenä oleva vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö hyväksytään.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa