Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 15.03.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto  Rautjärven pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksesta

 

LiLu 15.03.2022 § 14 

34/00.04.01/2022

 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

puh. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYkeskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt lain 1299/2004 mukaisen pohjavesialueiden luokituksen ja rajausten tarkistamisen Rautjärven kunnan pohjavesialueiden osalta. Lausuntopyynnön Taulukossa 1 esitetään muutokset Rautjärven pohjavesialueiden osalta ja Taulukossa 2 esitetään tiedot ylikunnallisten, osittain Rautjärven puolelle sijoittuvien pohjavesialueiden osalta.

 

Tarkemmin materiaaleihin voi tutustua osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista lausuntoa pohjavesialueiden sijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta, sekä niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella ja luokituksella voi olla vaikutusta. Lausuntoa pyydetään myös alueella toimivilta vesilaitoksilta.

 

Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi viimeistään 25.3.2022. Kirjeeseen tai sähköpostiin pyydetään merkitsemään tunnus KASELY/1126/2021.

 

Rautjärven kunnan vedenottamoiden osalta muutos jää periaatteessa ainoastaan rajojen tarkistukseksi.

 

Merkittävin muutos koskee komen aiemmin luokituksesta poistetun pohjavesialueen palauttamista:

 

  • Renkasenkangas/ Lammakonmäki Pitkäjärven luoteispuolella sekä
  • Linnakangas Koskenkulman ja Torsansalon välissä

 

Vaikutukset koskevat pääosin maataloutta ja maa-ainesten ottoa. Renkasenkangas/ Lammakonmäki aluella on yksi toimiva maatila sekä kahden muun tilan peltoja sekä yksi soranottoalue. Linnakankaan alueella on yksi toimiva maatila.

 

Pääosa alueista on talousmetsää. Lisäksi niillä sijaitsee muutamia vapaa-ajanasuntoja.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

 

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunnalla ei ole huomautettavaa pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksiin.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa