Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Omavelkainen takaus Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön yritystodistusohjelmalle Kuntarahoitus Oy:ltä

 

Kh 22.11.2021 § 234 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta käsitteli Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön anomusta kokouksessaan 7.10.2021.

 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö tarvitsee käyttörahalainaa Hiitolanjoen hankkeisiin, jo tälle syksylle Kangaskoskelle. Urakat rahoitetaan osin hankerahoituksella, joka saadaan käyttöön vasta jälkikäteen. Lisäksi alv-palautusten saaminen kestää aina joitain kuukausia.

 

Säätiölle voidaan myöntää Kuntarahoitukselta koroton limiitti, josta voi nostaa tarvittavia summia enintään vuoden ajalle. Nostoista ei tule varaus- tai muita kertamaksuja. Kuntarahoitukselle selkein ratkaisu on, että yksi kunta (kuten Rautjärvi) takaa kuntayritystodistuslimiitin. Tämä kunta sitten pyytää muilta kunnilta omavelkaiset vastatakaukset. Kuntalaki määrittelee, että kunnan on saatava takaukselle "riittävä vastavakuus".

 

Limiitti suositellaan haettavaksi riittävän suurena, esimerkiksi miljoonan euron suuruisena.

 

Päätöksenään työvaliokunta suhtautui myönteisesti rahoitusmalliin, jossa Rautjärven kunta takaa Kuntarahoituksen kuntayritystodistuslimiitin. Muissa kunnissa todettiin olevan valmius omavelkaisen vastatakauksen esittämistä valtuustoille Kuntarahoitus Oy lainalimiitistä.

 

Takauksen valmistelu annettiin kunnanjohtaja Harri Anttilan ja rahoitusjohtaja Jari Iskaniuksen valmisteltavaksi.

 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ylläpitää maakunnan virkistysalueita verrattain pienellä kuntien rahoituksella, mutta hankkii ja kehittää maakunnan matkailun ja retkeilyn kannalta merkittäviä virkistysalueita ainoastaan hankerahoituksen turvin eikä sille ole kertynyt riittävää maksuvalmiutta jatkuvasti laajenevaan hankeaikaiseen rahoitukseen, vaikka jälkikäteen saatavat hankeavustukset kustannukset kattavatkin.

 

Tällä hetkellä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toteutuksessa olevia hankkeita ovat:

-          Saari- ja rantakohteet Läntisellä Saimaalla ja Kuolimolla

-          Karhusaari - Keidas keskellä kaupunkia

-          Ketjureaktio - Eteläinen Saimaa pyörämatkailijan paratiisi

-          Suvorov - matkailun kehittämishanke

-          Pyöräillen ja retkeillen eteläiselle Saimaalla - Pyörälauttahanke

-          Hiitolanjoen kosket

-          Yhteinen Saimaannorppamme - Sarviniemen esteettömyys ja infotaulut

 

Hiitolanjoen ennallistaminen on poikkeuksellisen suuri kolmivuotinen hanke, joka sitoo säätiön varoja merkittävästi vuoden 2023 vuoden loppuun saakka. Kangaskosken ennallistamisen toteutuksen myötä säätiön varat on sidottu, jolloin ilman väliaikaista rahoitusta Lahnasenkosken ja Ritakosken ennallistamistyöt sekä retkeilyalueinvestoinnit lykkääntyvät tavoiteaikataulusta, jos virkistysaluesäätiön hankeaikaista rahoitusta pystytä turvaamaan. Hankkeen etenemisen varmistaminen edellyttää enintään 1.000.000 euron väliaikaisen rahoituksen varmistamisen. Tämän jälkeenkin on tarpeen huolehtia säätiön kyvystä vastata hankkeiden toteuttamisessa.

 

Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö esittää, että kunnat antaisivat takauksen Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistuslimiitille.

 

Kuntalain mukaan takaus edellyttää:

-          Kunnanvaltuuston päätöstä takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

-          Kunnan myöntämä takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

-          Kunnan takaukseen tai muuhun vakuuteen ei saa sisältyä merkittävää taloudellista riskiä.

-          Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.

 

Valmistelussa on päädytty esittämään, että Rautjärven kunta antaisi tarvittavan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:lle ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö kiinnittäisi omistamiaan kiinteistöjä hankintahinnaltaan 1.150.000 euron määrästä lainan vakuudeksi sekä virkistysaluesäätiön jäsenkunnat antaisivat vastatakauksen Rautjärven kunnalle.

 

Näin kuntalain edellytykset täyttyisivät niin Rautjärven kunnan kuin muidenkin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkuntien osalta.

 

Rautjärven kunnanhallitus käsitteli 18.10.2021 § 201 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaamista, jonka perusteella Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja kaikille sen kuntajäsenille ilmoitettiin, että Rautjärven kunta on valmis antamaan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle 1.000.000 euron lainalimiitille.

 

Vastatakauksessa esitetään käytettäväksi jäsenkuntien yhteisvastuullista täytetakausta, jossa takaajilta voidaan vaatia maksua:

  1. jos pantteja ei ole saatu realisoitua vuoden kuluttua luoton eräännyttämisestä tai ulosottopäätöksestä,
  2. jos ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este,
  3. jos takaajat ilmoittavat velkojalle päävelan erääntymisen jälkeen, etteivät vaadi vakuuden myyntiä.

 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö antaa panttina kiinteistökiinnitykset Rautjärven kunnan antaman omavelkaisen takauksen vakuudeksi ja kuntien vastatakaussitoumuksessa sovitaan, että, jos takaaja suorittaa osuutensa ilman, että vakuutta on realisoitu, siirtää Rautjärven kunta maksua vastaavan osuuden vakuuksista maksun suorittajalle.

 

Yhteisvastuullinen täytetakaus tarkoittaa sitä, että takaussitoumuksen allekirjoittajat sitoutuvat yhdessä maksamaan koko Rautjärven kunnalle erääntyneen omavelkaisen takauksen määrän vastatakaussitoumuksessa sovitussa suhteessa, mutta Rautjärven kunta voi kuitenkin vaatia takauksen maksamista yksittäiseltäkin kunnalta, jolle syntyy takausvastuuosuuden mukainen regressio-oikeus muilta vastatakauksen antaneilta kunnilta.

 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sääntöjen mukaan säätiön purkautuessa säätiön varat ja omaisuus siirtyy kunnille siinä suhteessa kuin ne ovat perustamisvaiheessa tai toimintaan mukaan tullessaan sijoittaneet tai rahoittaneet kiinteän omaisuuden hankintoja.

 

Edellä mainittu periaate huomioiden vastatakauksen suhteellinen osuus voitaisiin painottaa niin, että 50 % vastuusta jaettaisiin tasa kunnille ja 50 % omaisuusosuuden mukaisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen suhteessa. Näin kuntien osuus vastuu jakaantuisi:

 

 Pääomaosuus % Takausvastuu % Tot 80 %

Lappeenranta 59,6 35,4 44,2

Imatra  27,4 19,3 24,1

Taipalsaari    5,1   8,1 10,2

Savitaipale    1,0   6,0   7,5

Rautjärvi    4,5   7,8   9,8

Ruokolahti    1,1   6,1   7,6

Parikkala    0,7   5,9   7,4

Luumäki    0,4   5,8   7,2

Lemi    0,1   5,6   7,0

 

Mahdollisten kielteisten päätösten tai valitusten takia ehdoksi tulisi lisäksi määritellä, että yhteisvastuu tulee voimaan, kun yli 80 % em. takausvastuista on toteutunut, jolloin Rautjärvi voi panna täytäntöön omavelkaisen takauksen myöntämisen. Enimmäisvastuuosuus lainapääomasta on merkitty taulukon oikeaan sarakkeeseen.

 

Takausvastuuosuus kohdistuu siihen Rautjärven kunnan omavelkaiseen takauksen osuuteen, jota ei ole ensisijaisen vakuuden realisoinnissa katettu. Takauspääoman lisäksi takaus kohdistuu myös muihin kuluihin, jotka Rautjärven kunta on joutunut omavelkaisen takauksen perusteella maksamaan.

 

Takausosuus määrittää takaajien välisen regressiosuhteen takaajien välillä tilanteessa, että virkistysaluesäätiö pysty maksamaan velkaansa Kuntarahoitukselle ja yhteisvastuullisena vastatakauksena joku tai jotkin takaajat ovat maksaneet takauksen kokonaisuudessaan Rautjärven kunnalle.

 

Takaus-, ja vastatakauspäätös esitetään tehtäväksi määräaikaisena 31.12.2023 saakka. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaamisesta vuodesta 2024 eteenpäin tulee laatia uusi esitys kuntien käsiteltäväksi.

 

Hiitolanjoen ennallistamisen projekti- ja rahoitussuunnitelmat esitellään kokouksessa

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille 31.12.2023 asti.

Lainan vakuudeksi hyväksytään Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven kunnan haltuun luovuttamat kiinnitykset omistamiinsa hankinta-arvoltaan 1.150.000 kiinteistöihin. 

Lisäksi edellytetään lainan vastavakuudeksi Etelä-Karjalan kuntien yhteisvastuullinen täytetakaus niin, että Rautjärven kunnan vastuulle jäävä regrssiovastuu pääomasta on enintään 98.000 euroa esittelyn mukaisten takausosuuksien mukaisesti. 
Takauksen toimenpanon edellytyksenä on
1. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö luovuttaa Rautjärven kunnan haltuun hankinta-arvoltaan 1.150.000 euron kiinnitykset omistamiinsa kiinteistöihin.
2. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkunnat hyväksyvät ja allekirjoittavat yhteisvastuullisen täytetakauksen niin, että takausvastuuosuuksista vähintään 80 % on täyttynyt 

Rautjärven kunta huolehtii takausasiakirjojen valmistelusta ja kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 13.12.2021 § 72 

 

 

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

 

Esittelijä Kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että Rautjärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille 31.12.2023 asti.

Lainan vakuudeksi hyväksytään Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven kunnan haltuun luovuttamat kiinnitykset omistamiinsa hankinta-arvoltaan 1.150.000 kiinteistöihin. 

Lisäksi edellytetään lainan vastavakuudeksi Etelä-Karjalan kuntien yhteisvastuullinen täytetakaus niin, että Rautjärven kunnan vastuulle jäävä regrssiovastuu pääomasta on enintään 98.000 euroa esittelyn mukaisten takausosuuksien mukaisesti. 

Takauksen toimenpanon edellytyksenä on
1. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö luovuttaa Rautjärven kunnan haltuun hankinta-arvoltaan 1.150.000 euron kiinnitykset omistamiinsa kiinteistöihin.
2. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkunnat hyväksyvät ja allekirjoittavat yhteisvastuullisen täytetakauksen niin, että takausvastuuosuuksista vähintään 80 % on täyttynyt 

Rautjärven kunta huolehtii takausasiakirjojen valmistelusta ja kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

 

Päätös Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tapani Hämäläinen ja Minna Rasimus poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi)tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapani Hämäläisen tilalle tämän pykälän kohdalle Josefina Nissilä.

 

 

Kh 17.01.2022 § 5 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Kaikki Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteisvastuullisen täytetakauksen esitetyssä muodossa.

 

Rautjärven kunnan toimeksiannosta pankkilakimies Matti Laiho on laatinut yhteisvastuullisen täytetakauksen toteuttamiseksi oheisen sopimusluonnoksen takausvastuista kuntien ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön välillä.

 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on tehnyt kiinnityshakemuksen omistamistaan kiinteistöistä, jotka on esitetty oheisena. Hankinta-arvoltaan kiinteistöt ovat 1 192 888,93 euroa, joten tältä osin omavelkaisen takauksen vastavakuuden edellytys täyttyy.

 

Kunnanjohtaja on toimittanut sopimusosapuolille pyynnön käsitellä sopimuksen takausvastuista. Kuntien hallituksen päätösten jälkeen sopimus voidaan allekirjoittaa.

 

Kunnanhallitus voi hyväksyä omavelkaisen takauksen sen jälkeen, kun riittävä määrä kuntia on sopimuksen allekirjoittanut, kiinnitykset on vahvistettu ja säätiö on toimittanut lopulliset yritystodistustusohjelman ja takaussitoumuksen asiakirjat Rautjärven kunnalle.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Rautjärven kunnanhallitus hyväksyy osaltaan sopimuksen takausvastuista Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja sen jäsenkuntien välillä ja vastavakuudeksi asetettavat kiinnitykset sekä antaa kunnanjohtajalle valtuudet allekirjoittaa sopimus, kun kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen.

 

Päätös Esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että Rautjärven kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Rautjärven kunnalle asettamat vastavakuudet, kiinnityksiä yhteensä 1.150.000 euroa liitteessä mainittuihin kiinteistöihin. Kunnanhallitus hyväksyy myös laaditun takaussopimuksen kunnan ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön muiden jäsenkuntien välillä sekä antaa kunnanjohtajalle valtuudet allekirjoittaa sopimus, kun kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen. Takaussitoumukset annetaan 31.12.2023 saakka, jolta osin takaussopimusta täydennetään.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

 

Kh 28.03.2022 § 48 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Kaikkien Etelä-Karjalan kuntien valtuustojen päätökset yhteisvastuullisesta täytetakauksesta ovat saaneet lainvoiman ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön on antanut panttaussitoumuksen Rautjärven kunnan vakuudeksi rekisteröidyille kiinteistökiinnitykselle arvoltaan 1.150.000 euroa.

 

Kuntarahoitus Oy edellyttää kunnan täysimääräisen (100 %) täytetakauksen lisäksi valtuuston päätöksessä tulee ottaa kantaa valtiontukisäännösääntelyn vuoksi myös

 

  1. Takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja
  2. Taattavan yhtiön toiminta/ rahoitettava investointi ei vääristä kilpailua

 

Kunnan myöntämä takaus ei myöskään voi olla määräaikainen, mutta takaus voidaan lopettaa, kun Kuntarahoitus Oy:llä ei ole saatavaa. Määräaikaisuus toteutuu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön allekirjoittaessa yhteisvastuullisen täytetakaussopimuksen.

 

Kiinnitysvakuus on voimassa niin kauan, kun omavelkainen takaus on voimassa. Kuntatodistusohjelmaa ylläpito vuoden 2023 jälkeen edellyttää Etelä-Karjalan kuntien erikseen sopimaa järjestelyä virkistysaluesäätiön rahoituksen turvaamiseseksi.

 

Ehtojen täyttämiseksi päätös on uudelleen käsiteltävä Rautjärven kunnanvaltuustossa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sr 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille.

Kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta.

Säätiö toteuttaa ja ylläpitää Etelä-Karjalan kuntien puolesta kuntalaisten käyttöön retkeilyrakenteita voittoa tuottamattomana säätiönä.

Investointi toteutetaan julkisella rahoituksella ja avustuksilla, eikä toteutusaikaisen rahoituksen järjestäminen vääristä alueellista kilpailua. Ilman rahoitusta säätiö ei voi toteuttaa tehtäväänsä koskien retkeilyalueiden hankinnassa, rakentemisessa tai ennallistamisessa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 25.04.2022 § 11 

 

 

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

 

Esittelijä Kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että Rautjärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:n myöntämälle Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sr 1.000.000 euron kuntatodistuslimiitille.

Kunnanhallitus päättää takausasiakirjojen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta.

Säätiö toteuttaa ja ylläpitää Etelä-Karjalan kuntien puolesta kuntalaisten käyttöön retkeilyrakenteita voittoa tuottamattomana säätiönä.

Investointi toteutetaan julkisella rahoituksella ja avustuksilla, eikä toteutusaikaisen rahoituksen järjestäminen vääristä alueellista kilpailua. Ilman rahoitusta säätiö ei voi toteuttaa tehtäväänsä koskien retkeilyalueiden hankinnassa, rakentemisessa tai ennallistamisessa.                           

Päätös Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tapani Hämäläinen ja Minna Rasimus poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Kh 08.08.2022 § 126 

186/02.05.06/2021

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön sr kuntatodistuslimiitin omavelkaisen takauksen edellytykset ovat täyttyneet, kun vaaditut kiinnitysvakuudet on annettu Rautjärven kunnalle ja sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen Rautjärven kunnalle annettavista vastatakauksista,

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy toimeenpantavaksi Rautjärven kunnan omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön myöntämälle 1.000.000,00 euron kuntayritystodistuslimiitille.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttila allekirjoittamaan asiakirjat Rautjärven kunnan puolesta Kuntarahoitus Oyj:n takaussitoumusmallin ehtojen mukaisena.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa