Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Oikaisuvaatimus lastenhoitajan toimen täyttämisestä

 

Kh 08.08.2022 § 129 

169/01.01.01/2021

 

 

Valmistelija Sabah Samaletdin, vs. hyvinvointijohtaja

p. 0407 002 941, sabah.samaletdin@rautjarvi.fi

 

Rautjärven kunnassa on ollut haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi ajalla 27.5.- 10.6.2022.

 

Hakuilmoitus:

 

" Rautjärven kunta hakee vakituista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Työ alkaa 1.7.2022. Työpaikka on Simpeleen päiväkodin vuorohoitoyksikössä 1-5-vuotiaiden ryhmässä. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään kuuluvat hoito- ja kasvatustehtävät päivähoidon lapsiryhmässä: osallistuminen lasten varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Arvostamme koulutuksen lisäksi oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä aitoon läsnäoloon. Toivomme hakijalta positiivista työotetta ja lapsen yksilöllistä kohtaamista.

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 28 § mukaan.  Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk. Työaika ja palkkaus KVTES:n mukaan.

 

Sähköinen hakemus tehdään Kuntarekryn kautta 10.6.2022 klo 12.00 mennessä. Mukana on oltava CV liitteenä."

 

Määräaikaan mennessä tuli 10 hakemusta. Haastetteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Haastattelijoina toimivat varhaiskasvatuksen lähijohtajat Tuula Pulkkinen, Jelene Rantanen ja varhaiskasvatuksen opettaja Kristiina Klubb.

 

Varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Pulkkisen päätöksellä 14.6.2022 § 2/2022 Tarja Partanen valittiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen ja hänen varalleen Liisa Haakana.

 

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin työntekijä, jonka katsottiin parhaiten soveltuvan avoinna olleeseen tehtävään. Tanja Partanen toi haastattelussa selkeästi esille varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteiden tuntemuksen ja sen käytännön soveltamisen arjessa ottaen huomioon leikin ja lasten osallisuuden merkityksen sekä osoitti kiinnostusta lasten yksilöllisyyden huomioimiseen. Haastattelussa tuli esille hyvän ilmapiirin tärkeys sekä yhteistyö vanhempien kanssa ja työyhteisön toimivuuden merkitys. Tanjan hyvät vuorovaikutustaidot näkyivät molemminpuolisena arvostavana ja tasapuolisena tapana kohdata perheet ja työyhteisö.

 

Tiia Kyröläinen on vaatinut 28.6.2022 kirjatulla kirjeellä oikaisua varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valintapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen perusteluina ovat seuraavat seikat:

-          Tehtävään valittu on ulkopaikkakuntalainen

-          Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoittaa toimineensa Rautjärvellä vastaavanlaisessa tehtävässä yhteensä kaksi vuotta

-          Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan valinta ei puolla kuntastrategiaa ja viittaa seuraaviin kuntastrategian kohtiin:

  • "hyvinvoivat kuntalaiset"
  • "tehdään asioita yhdessä kuntalaisten hyväksi"
  • "toimitaan ihmistä kunnioittaen"

-          Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan kunnan työllisyystilanne on Etelä-Karjalan huonoin

-          Valinnan tulisi kohdistaa henkilöön, joka maksaa kunnallisveron Rautjärven kuntaan.

-          Oikaisuvaatimuksen esittäjä pitää haastatteluaikaa lyhyenä ilman, että kerrotaan mikä olisi ollut haastattelun riittävä pituus.

-          Viimeisenä perusteluna on hakijan käsitys omista vahvoista työnäytöistään ilman, että osoittaisi miten työnäytöt olisivat merkityksellisemmät kuin tehtävään valitulla on.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut koskien hakijoiden asuinpaikkaa ovat syrjiviä, eikä niitä voida ottaa huomioon rekrytoinnissa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että tehtävään on valittu kelpoisuusehdot täyttävä koulutuksen ja kokemuksen puolesta pätevä sekä tehtävään parhaiten sopiva henkilö ja valintaprosessi on ollut asianmukainen.

Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole osoitettu, että valinnassa ei olisi noudatettu hakuilmoituksessa ilmoitettuja valintakriteereitä eikä sitä, että valittu henkilö ei täyttäisi toimen liittyviä vaatimuksia.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Kyröläinen poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa