Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto ilmastolain luonnoksesta

 

Kh 08.08.2022 § 130 

57/00.01.02/2022

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta. Lausunto tulee antaa viimeistään 8.8.2022 klo 15.00 lausuntopalvelussa. Materiaali löytyy lausuntopalvelusta Lausunto - Lausuntopalvelu

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmastolakia. Ilmastolakiin lisättäisiin säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta.

 

Ilmastolain soveltamisala laajennettaisiin koskemaan kuntia. Kunnille säädettäisiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma, joka kunnan tulisi päivittää vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman hyväksyisi valtuusto. Kunnan tulisi suunnitelmassa asettaa päästövähennystavoite sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään kunnassa. Samoin kunnan olisi seurattava suunnitelman toteutumista. Suunnitelman voisi laatia myös yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.

 

Kunta voi laatia ilmastosuunnitelman myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa, jossa tulee olla kuntakohtaiset tavoitteet ja toimet.

 

Ilmastosuunnitelman ja -raporttien laadinta edellyttää kunnilta lisää resursseja. Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle valtionavustusta tässä pykälässä tarkoitetun suunnitelman laatimista tai päivittämistä varten valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa.

 

Lausuntoaikataulusta johtuen on valmisteltu yhteislausuntoa Etelä-Karjalan liiton johdolla. Lausuntoluonnos esityslistan oheisena. Lopullinen lausuntoversio esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen valmistellun yhteislausunnon ja toteaa, että lausuntoantoaikataulu halveksii kunnallista itsehallintoa.                           

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa