Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rautjärven kunnan sitoutuminen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n
"Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa 2023-2027" -kehittämisstrategian rahoittamiseen

 

Kh 26.09.2022 § 151 

103/00.04.01/2021

 

 

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja,

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on toiminut paikallisena Leader-ryhmänä vuodesta 1996 lähtien. Toiminta alkoi silloisten Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen alueella ja laajeni vuonna 2000 Rautjärven ja Ruokolahden kuntiin sekä Imatran maaseutualueelle. Yhdistyksessä on noin 200 jäsentä ja käytännön toiminnasta vastaa kolmikantaperiaatteen mukaisesti valittu 12-jäseninen hallitus ja kolme työntekijää; toiminnanjohtaja, hanketyön koordinaattori sekä kehittämistyön koordinaattori.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja täydentää muuta Imatran seutukunnalla tehtävää kehittämistyötä tarjoamalla alueen asukkaille vaikuttamiskanavan omien elinolojensa kehittämiseen ja rahoittamalla kehittämisstrategiaa toteuttavia, paikallislähtöisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä yrityshankkeita.

Tulevaa ohjelmakautta varten olemme laatineet yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehittämisstrategian "Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa" vuosille 2023-2027.

Kehittämistyön painopisteet ovat

 1. Yritysten elinvoiman lisääminen
 2. Asukkaiden turvalliset yhteisöt
 3. Kestävä kehitys ja älykkäät ratkaisut
 4. Nuorten hyvinvointi
 5. Ympäristö- ja ilmastotoimet

Kehittämisstrategia on toimitettu hakemuksena EU:n maaseuturahastosta tukea saavaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi eli Leader-ryhmäksi maa- ja metsätalousministeriöön 22.6.2022.

Hakemusta täydennetään seuraavilla liitteillä:

ELY-Leader -yhteistyösopimus sekä kuntarahasitoumukset toimitetaan maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 14.10.2022 ja rahoitettavien hankkeitten valintakriteerit 31.12.2022.

Leader-ryhmien valinta tapahtuu alkuvuodesta 2023 ja samalla selviää kehittämisstrategioiden toteuttamiseen myönnettävän maaseuturahoituksen määrä.

Toiminta-alue laajenee

Leader-ryhmän toiminta-alue tulee olla paikalliselle kehittämiselle sopiva, jossa maaseutualueiden asukkaita on pääsääntöisesti vähintään 20 000 ja korkeintaan 150 000.

Imatra on ollut Leader-toiminnan piirissä vain osittain. Tulevalla ohjelmakaudella alle 30 000 asukkaan kunta voi kuitenkin olla kokonaisuudessaan tukikelpoista maaseutualuetta ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän harkinnan mukaan. Yhdistyksen hallituksen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemysten mukaan Imatran seutukunnalle on eduksi, jos maaseutuohjelmaa toteutetaan kaikilla ohjelman mahdollistamilla alueilla, joten Imatra on määritelty kokonaisuudessaan tukikelpoiseksi maaseutualueeksi.

 

Haettavan rahoituksen määrä

"Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa" -kehittämisstrategian toteuttamiseen tarvittavan julkisen tuen määrän on arvioitu olevan 956 000 euroa / vuosi.

Tukimäärä on hieman suurempi verrattuna yhdistyksen aikaisempaan toimintaan ja siihen vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • Yhdistyksen toimialue laajenee. Jo nyt on nähtävissä, että uudella alueella on patoutuneita kehittämistarpeita.
 • Yhdistyksen toimialue, Imatran seutukunta, siirtyy korkeamman tukitason tukialueeseen (esim. yritysten investointituki nousee 20 %:sta 40 %:iin).
 • Itärajan muuttunut tilanne aiheuttaa kehittämistarpeita mm. Venäjä-yhteistyötä tehneille yrityksille sekä venäläisiin matkailijoihin panostaneille matkailuyrityksille.

 

Rahoitussuunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€/ohjelmakausi 2023-2027 (5v.)

€/vuosi

Julkinen rahoitus yhteensä

65%

4 780 000

956 000

 • EU (43%)

 

2 055 400

411 080

 • Valtio (37%)

 

1 768 600

353 720

 • Kunnat (20%)

 

956 000

191 200

Yksityinen rahoitus yhteensä

35%

2 575 000

515 000

 • yksityinen raha

 

 1 287 500

257 500

 • vastikkeeton työ

 

1 287 500

257 500

Kokonaisrahoitus

100%

7 355 000

1 471 000

 

 

 

 

 

 

Kuntien osuus Leader-tuesta on 20 % ja se jakautuu kunnille asukaslukujen suhteessa.

 

 

 

Kuntarahan jakautuminen kunnittain

Asukasluku 30.12.2021. Lähde: Tilastokeskus

 

 

 

 

 

 

asukasluku 31.12.2021

% kuntarahasta

€/ohjelmakausi 2023-2027 (5v.)

€/vuosi

Imatra

25 655

67,11%

641 593

128 319

Ruokolahti

4 913

12,85%

122 867

24 573

Rautjärvi

3 092

8,09%

77 326

15 465

Parikkala

4 567

11,95%

114 214

22 843

Yhteensä

38 227

100,00%

956 000

191 200

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

€/asukas/vuosi

 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry esittää, että Rautjärven kunta sitoutuu "Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa" -kehittämisstrategian kuntarahaosuuden maksamiseen vuosina 2023-2027.             

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Rautjärven kunta sitoutuu "Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa" -kehittämisstrategian kuntarahaosuuden maksamiseen vuosina 2023-2027.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Lankinen poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa