Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rautjärven kunnan nuorten vaikuttajaryhmä 2022 - 2024

 

Kh 16.08.2021 § 146 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen

 p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

 

Kuntalain (419/2015) mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto (tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä), vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä kyseisten asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vaikuttamistoimielimet voivat olla useamman kunnan yhteisiä.

 

Rautjärven kuntaan on perustettu nuorten vaikuttajaryhmä vuonna 2017. Nuorten vaikuttajaryhmän jäseninä on ollut rautjärveläisiä alle 30-vuotiaita nuoria, ala- ja yläkoulusta, lukiosta, ammatillisesta oppilaitoksessa jossa käy rautjärveläisiä nuoria, paikallisista järjestöistä sekä seurakunnasta. Jäseniä vaikuttajaryhmässä on ollut yhteensä enintään yhdeksän (9) nuorta ja kolme (3) varahenkilöä.

 

Nuorten vaikuttajaryhmä on valinnut keskuudestaan edustajat osallistumaan hyvinvointilautakuntaan, elinympäristölautakuntaan ja kunnanvaltuustoon. Edustajalla on kokouksissa myös puheoikeus kunnan hallintosäännön mukaisesti. Em. lautakunnista on valittu valtuutettu toimimaan nuorelle ns. yhdyshenkilö, jonka kanssa voi tarvittaessa käydä läpi esityslistoilla olevia asioita. Kunnanhallitus on valinnut keskuudestaan edustajan osallistumaan nuorten vaikuttajaryhmän toimintaan.

 

Kunnanhallituksen 18.6.2018 § 117 hyväksymään Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntöön ei ole nyt uuden valtuustokauden alkaessa tarvetta tehdä muutoksia vaan se vuodaan hyväksyä valtuustokaudelle 2021 - 2025 sellaisenaan.

 

Esitys nuorten vaikuttajaryhmän jäsenistä tulee päätöksentekoon myöhemmin. Edustajien kysely on tällä hetkellä käynnissä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus perustaa Rautjärven kunnan nuorten vaikuttajaryhmän valtuustokaudelle 2021 - 2025 ja hyväksyy kaudelle liitteenä olevan toimintasäännön.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 06.09.2021 § 163 

 

 

Valmistelija Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja

 p. 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

 

Nuoret ovat esittäneet nuorten vaikuttajaryhmän jäseniksi valtuustokaudelle 2021- 2025 seuraavat henkilöt:

 

Europaeus Veikka (9. lk)

Hinkkanen Marko (lukio+ srk)

Kondratjeff Veeti  (9. lk)         

Lambert Viivi  (8. lk + Aseman nuokkari)   

Marjakangas Rasmus (lukio)

Tilli Onni (9. lk)

Tuunanen Iida (7. lk)

Vento Tiitu (Toisen asteen opiskelija)

 

varajäsenet:

       

Pyry Peippo, (7. lk)

Niko Kiiveri, (9. lk)

 

Kunnanhallituksen edustajan nuorten vaikuttajaryhmässä toimii khall pj Josefina Nissilä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää nuorten vaikuttajaryhmän jäseniksi ja varajäseniksi esitetyt henkilöt.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 18.10.2021 § 207 

 

 

Valmistelija Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja

 p 040 700 2941, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi

 

Nuorten vaikuttajaryhmän edustajista Veikka Europaeus ja

Onni Tilli ovat ilmoittaneet, etteivät olekaan käytettävissä edustajina nuorten vaikuttajaryhmässä. Heidän tilalleen esitetään edustajiksi Pyry Peippoa, (7.lk) ja Martta Repoa, (4H:n edustaja).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää Veikka Europaeukselle ja Onni Tillille eron nuorten vaikuttajaryhmästä ja valitsee heidän tilalleen Pyry Peipon Simpeleen koulun 7 luokalta ja Martta Revon 4 H yhdistyksestä.             

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 26.09.2022 § 152 

37/00.01.01/2022

 

 

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja,

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

 

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasäännössä määritellään ryhmän kooksi enintään yhdeksän (9) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Nyt kuitenkin käytännössä tämä ryhmäkoko on havaittu riittämättömäksi, koska tehtäviä on tullut lisää. Esim. hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon piti nimetä kaksi edustajaa ja Kärki-Leaderin nuorisoryhmään kolme jäsentä nuorten vaikuttajaryhmästä.

 

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntöön ehdotetaan muutosta siten, että varsinaisten jäsenten enimmäismäärä nostettaisiin kymmeneen (10) ja varajäsenten määrä olisi edelleen enintään kolme (3).

 

Toimintasäännössä nuorten vaikuttajaryhmän toimintakaudeksi on määritelty valtuustokausi eli neljä vuotta. Tämä ei oikein toimi käytännössä, sillä esim. yläkoulun tai edustaja ei voi olla neljää vuotta, jos opinnot kestävät vain kolme vuotta. Toimintakaudeksi ehdotetaan, että se olisi jatkossa kaksi vuotta.

 

Vanhoina jäseninä nuorten vaikuttajaryhmässä jatkavat:

Veeti Kondratjeff

Viivi Lambert

Martta Repo

Pyry Peippo

Iida Tuunanen

 

Uusia jäseniä:

Jesse Mutikainen

Juho Mönkäre

Veeti Torkkeli

Niko Kiiveri

 

Varajäseniä:

Paavo Tikkanen

Iida Ilvonen

Jemina Konttinen

 

Näistä Paavo Tikkanen "nousee" varsinaiseksi jäseneksi, jos toimintasäännön muutos hyväksytään.

 

Valtuuston ja lautakuntien edustajat:

Hyvinvointilautakunta: Viivi Lambert, varalla Juho Mönkäre

Elinympäristölautakunta: Veeti Torkkeli, varalla Pyry Peippo

Valtuusto: Veeti Kondratjeff

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntöä muutetaan siten, että varsinaisten jäsenten enimmäismäärä nostettaan kymmeneen (10) ja varajäsenten määrä on edelleen enintään kolme (3). Lisäksi vaikuttajaryhmän toimikausi muutetaan valtuustokaudesta eli neljästä vuodesta kahteen vuoteen.

Kunnanhallitus valitsee nuorten vaikuttajaryhmään toimikaudelle 2022- 2024 seuraavat henkilöt:
Veeti Kondratjeff
Viivi Lambert
Martta Repo
Pyry Peippo
Iida Tuunanen
Jesse Mutikainen
Juho Mönkäre
Veeti Torkkeli
Niko Kiiveri
Paavo Tikkanen

Varajäseniä:
Iida Ilvonen
Jemina Konttinen

Valtuuston ja lautakuntien edustajat:
Hyvinvointilautakunta: Viivi Lambert, varalla Juho Mönkäre
Elinympäristölautakunta: Veeti Torkkeli, varalla Pyry Peippo
Valtuusto: Veeti Kondratjeff
  

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa