Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 15.03.2022/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rautjärven Veden vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus

 

LiLu 15.03.2022 § 12 

204/02.02.02/2021

 

 

 

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

 

 

Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 28.3.2022. Toimialoja on pyydetty toimittamaan 17.3.2022 mennessä toi­mi­alan­sa toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot.

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

 

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

 

Käyttötalouden osalta talousarvion toimintakulujen määräraha ylitettiin erityisesti Simpeleen vesilaitoksen osalta. Toimintatuotot jäivät niin ikään talousarviosta vähentyneen vedenkulutuksen takia. Arvion mukaisesta tulosta ei saavutettu, vaan laitoksen tilikauden tulos jäi n. 10.000 € alijäämäiseksi.

 

2021 investointeina toteutettiin suunnitelman mukaisesti Simpeleen vedenottaman UV-desinfiointilaitteiston hankinta, vesitornin ja vedenottamoiden aitaamiset sekä Torikadun vesijohtoverkoston saneeraus, joka tehtiin pääosin omana työnä. Investointien osalta nettomeno oli vuonna 2021 88.942 toteuma-% 58,1.             

 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

 

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa