Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäville asettaminen

 

Kh 16.08.2021 § 135 

143/00.02.01/2021

 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja,

p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Salaisten asioiden käsittely on asiahallintajärjestelmän uuden version myötä teknisesti ja tietoturvallisesti mahdollista toteuttaa osana esityslistaa ja pöytäkirjaa, joten erillisisistä salaisista kokouksista voidaan luopua.

 

Hallintosäännön 138 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta, jonka mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Toimielin voi valita erikseen pöytäkirjantarkastajan tai -tarkastajat, päättää. että pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa, seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti myös niin, että kaikki läsnäolleet toimielimen jäsenet tarkastavat pöytäkirjan määräaikaan mennessä.

 

Erikseen valituille pöytäkirjantarkastajille maksetaan palkkio hallintosäännön mukaisesti.

 

Kuntalain 140 § mukaan:

 

"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

 

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa."

 

Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

 

Elo-syyskuun aikana Rautjärven kunnassa otetaan käyttöön asianhallintajärjestelmään kytketty sähköinen allekirjoitus, jota voidaan käyttää niin asiakirjan allekirjoittamiseen kuin pöytäkirjan tarkastamiseen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. Kokouksessa käsiteltävät salaiset asiat kirjataan kokouspöytäkirjaan.
2. Kunnanhallituksen kokouksesta tarkastaa kaksi valittua pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavan perjantaihin klo 12.00 mennessä.
3. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti, kun sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön. Jos sähköinen allekirjoitus ei ole käytettävissä pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan kunnantalon asiointipisteessä.
4. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa aikaisemminkin tai se voidaan tarkastaa kokouksessa.
5. Kunnanhallituksen pöytäkirjat asetetaan nähtäville pöytäkirjan tarkastamispäivänä Rautjärven kunnan kotisivuille osoitteessa www.rautjarvi.fi.
6. Salassa pidettävistä asioista asetetaan nähtäville ainoastaan pöytäkirjan otsikkotiedot, jos ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa